De meest voorkomende vragen

Hoe groot is een europallet?

Een europallet is 0.80 x 1.20 meter (0,4 laadmeter)

De maximale hoogte voor een europallet is 2.20 meter

Het maximaal te vervoeren gewicht op een europallet is 700 kg

Hoe groot is een blokpallet?

Een blokpallet is 1.00 x 1.20 meter (0,5 laadmeter)

De maximale hoogte is 2.20 meter

Het maximaal te vervoeren gewicht op een blokpallet is 900 kg

Hoe groot is een kleine pallet?

Een kleine pallet is 0.80 x 0.60 x 1.50 meter (0,2 laadmeter)

Het maximaal te vervoeren gewicht op een kleine pallet is 375 kg

Wat is dieseltoeslag?

Een dieseltoeslag wordt berekend om schommelingen van de brandstofprijs door te berekenen in de transporttarieven. Dit doen wij, omdat de kostprijs voor een groot deel wordt bepaald door de dieselprijs.

Een prijsstijging van de dieselolie zorgt voor een hogere toeslag en bij een prijsdaling wordt de toeslag weer verlaagd. De dieseltoeslag is dus een fluctuerende toeslag.
Het basisprijspeil dat de basis vormt voor de dieseltoeslag, wordt door ons bepaald en staat vermeld in onze vervoersvoorwaarden.

Wat betekent foutvracht?

Wanneer goederen voor transport worden aangemeld reserveren wij direct capaciteit voor deze goederen in onze vrachtwagens.

Als later de goederen toch niet ter beschikking (kunnen) worden gesteld, is deze capaciteit voor niets gereserveerd. Dit heet een zogenaamde foutvracht.

Ter compensatie voor deze foutvrachten zijn wij genoodzaakt 100% van het normale distributietarief in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Hoe bereken ik laadmeters?

Wat zijn VAL activiteiten

VAL activiteiten zijn het fysiek en administratief inslaan of uitslaan van goederen in ons warehouse. (VAL staat voor Value Adding Logistics)

Het klaarzetten en eventueel verpakken van pallets en goederen gebeurt op basis van de wensen van de klant. Daarnaast verzorgen wij de benodigde documenten en wordt het vertrek van de goederen uit ons warehouse administratief verwerkt.

Dit hele proces brengt kosten met zich mee, welke wij doorberekenen onder ‘VAL kosten’.

Wat betekent AVC of CMR?

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn algemene voorwaarden voor wegvervoerovereenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle wegvervoerovereenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag tussen Europese landen. CMR staat voor ‘Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Deze algemene condities worden respectievelijk voor binnenlands en buitenlands vervoer gebruikt

Wat betekent FIX?

De term FIX wordt gebruikt bij een 100% vastgestelde en samen overeengekomen levertijd. Een FIX levering kan een levering zijn op een bepaalde vastgestelde dag, maar zelfs op een bepaald vastgesteld tijdstip.

Wat zijn tijdsleveringen?

Soms is het noodzaak om goederen op een bepaalde tijd aangeleverd te krijgen. Dat vraagt om een ‘tijdslevering’. Het voordeel van een tijdslevering is dat de klant exact weet wanneer zijn goederen aankomen. Uiteraard zijn hier wel extra kosten aan verbonden welke vermeld staan in onze vervoersvoorwaarden.

Wat is een POD?

Een ‘POD’ is een ‘Proof of Delivery’. Wij begrijpen dat u graag precies wilt weten wat er met uw zending gebeurt. Daarom bieden wij een POD service voor uw transport, ofwel een Proof of Delivery van uw zending.

In uw eigen Van den Heuvel Online omgeving kunt u de volledige geschiedenis van uw zending bekijken. Hier vindt u onder meer de exacte data van lading en aflevering. Ook kunt u via dit systeem het ondertekende CMR document of de ondertekende ritlijst downloaden.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer